• Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu
  • Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu
  • Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

ul. Grenadierów 21, 41-216 Sosnowiec

KRS: 0000348788
NIP: 644-345-06-04
REGON: 241491646
BDO: 000000221

Kapitał zakładowy: 22 234 050,00 PLN

BIP MPGO Sosnowiec

Kancelaria

Godziny urzędowania: 7:00 - 15:00

biuro@mpgo.sosnowiec.pl
(32) 263 47 23
(32) 508 61 01

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Ekostacja Juliusz

Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 17:00
Sobota - Piątek: 9:00 - 13:00

biuro@mpgo.sosnowiec.pl
ekostacja@mpgo.sosnowiec.pl
(32) 508 61 22
(32) 508 61 29