Przedmiot działalności

Zgodnie z informacją zawartą w Krajowym Rejestrze Sądowym, przedmiotem działalności Spółki jest:

 • PKD 20.15.Z - Produkcja nawozów i związków azotowych
 • PKD 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • PKD 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • PKD 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • PKD 38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • PKD 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • PKD 38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych
 • PKD 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
 • PKD 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów

Od września 2014 roku podstawowym rodzajem działalności prowadzonej przez MPGO jest przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tj.:

 • mechaniczne przetwarzanie odpadów w sortowni (w tym odzysk surowców wtórnych),
 • biologiczne przetwarzanie odpadów ulegających biodegradacji,
 • biologiczne przetwarzanie odpadów zielonych,
 • mechaniczne przetwarzanie odpadów w zakładzie demontażu zużytego sprzętu ee oraz odpadów wielkogabarytowych,
 • odzysk odpadów na składowisku,
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadów na składowisku odpadów.

Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Osoba wprowadzająca informację:MPGO Sosnowiec
Osoba odpowiedzialna:MPGO Sosnowiec
Pierwsza publikacja:2021-02-23 14:58:51
Aktualizacja publikacji:2021-03-12 16:14:37

Historia zmian

Lp.TytułCzas
1Przedmiot działalności2021-02-24 11:52:06
2Przedmiot działalności2021-02-23 14:58:51