Organy spółki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
Wspólnicy – Gmina Sosnowiec – reprezentująca 100,00% kapitału zakładowego Spółki

RADA NADZORCZA
Przewodniczący – Tomasz Kamiński
Zastępca przewodniczącego - Katarzyna Cichy-Karolczak
Sekretarz – Seweryn Świaczny

ZARZĄD
Prezes Zarządu – Bartosz Wydra

PROKURENCI
Dyrektor Zakładu – Magdalena Stolarska

Kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska - Adam Wierzbicki

Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Osoba wprowadzająca informację:MPGO Sosnowiec
Osoba odpowiedzialna:MPGO Sosnowiec
Pierwsza publikacja:2021-02-23 14:59:26
Aktualizacja publikacji:2023-09-14 14:53:09

Historia zmian

Lp.TytułCzas
1Organy spółki2023-09-14 14:53:18
2Organy spółki2023-09-14 14:53:09
3Organy spółki2021-02-24 11:53:01
4Organy spółki2021-02-23 14:59:26