Archiwum 2014

Opublikowano: 2014-02-19 13:41:45

Ogłoszenie o zamówieniu
Zakup i dostawa oleju napędowego letniego i zimowego do Miejskiego Zakładu
Składowania Odpadów Sp. z o.o. w Sosnowcu

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego


numer ogłoszenia: 339562 – 2014

data publikacji: 2014.10.14
publikacja:
Zakup i dostawa oleju napędowego letniego i zimowego do MZSO Sp. z o.o. w Sosnowcu – ogłoszenie o zamówieniu pobierz dokument

data publikacji: 2014.10.14
publikacja:
Zakup i dostawa oleju napędowego letniego i zimowego do MZSO Sp. z o.o. w Sosnowcu – specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz dokument – pdf

data publikacji: 2014.10.14
publikacja:
Zakup i dostawa oleju napędowego letniego i zimowego do MZSO Sp. z o.o. w Sosnowcu – specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz dokument – doc

data publikacji: 2014.10.20
publikacja:
Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia pobierz dokument – pdf


Ogłoszenie o zamówieniu
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów Sp. z o.o. w Sosnowcu

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego


numer ogłoszenia: 231522 – 2014

data publikacji: 2014.07.10
publikacja:
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby MZSO Sp. z o.o. w Sosnowcu – ogłoszenie o zamówieniu pobierz dokument

data publikacji: 2014.07.15
publikacja:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o numerze 231522 – 2014 z dnia 2014.07.10 pobierz dokument

data publikacji: 2014.07.10
publikacja:
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby MZSO Sp. z o.o. w Sosnowcu – specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz dokument – pdf

data publikacji: 2014.07.10
publikacja:
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby MZSO Sp. z o.o. w Sosnowcu – specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz dokument – doc

data publikacji: 2014.07.15
publikacja:
Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia pobierz dokument – pdf
 


Ogłoszenie o zamówieniu
Usługa ochrony fizycznej obiektów i mienia
Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów Sp. z o.o. w Sosnowcu
oraz konwój wartości pieniężnych

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego


numer ogłoszenia: 212924 – 2014

data publikacji: 2014.07.02
publikacja:
Uwaga!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert pobierz dokument

data publikacji: 2014.06.25
publikacja:
Usługa ochrony fizycznej obiektów i mienia MZSO Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz konwój wartości pieniężnych – ogłoszenie o zamówieniu pobierz dokument

data publikacji: 2014.06.26
publikacja:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o numerze 212924 – 2014 z dnia 25.06.2014r. pobierz dokument

data publikacji: 2014.07.02
publikacja:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o numerze 212924 – 2014 z dnia 25.06.2014r. pobierz dokument

data publikacji: 2014.06.25
publikacja:
Usługa ochrony fizycznej obiektów i mienia MZSO Sp. z o.o. oraz konwój wartości pieniężnych – specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz dokument – pdf

data publikacji: 2014.06.25
publikacja
: Usługa ochrony fizycznej obiektów i mienia MZSO Sp. z o.o. oraz konwój wartości pieniężnych – specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz dokument – doc

data publikacji: 2014.07.02
publikacja:
Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia pobierz dokument
 

Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Osoba wprowadzająca informację:MPGO Sosnowiec
Osoba odpowiedzialna:MPGO Sosnowiec
Pierwsza publikacja:2014-02-19 13:41:45
Aktualizacja publikacji:2021-03-12 16:06:48

Historia zmian

Lp.TytułCzas
1Archiwum 20142021-02-19 13:42:01