Archiwum 2015

Opublikowano: 2015-02-19 13:40:48

Ogłoszenie o zamówieniu
Ochrona fizyczna obiektów i mienia
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu
oraz konwój wartości pieniężnych


numer ogłoszenia: 166847 – 2015

data publikacji: 2015.11.16
publikacja:
Ochrona fizyczna obiektów i mienia MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz konwój wartości pieniężnych – ogłoszenie o zamówieniu – pobierz dokument

data publikacji: 2015.11.16
publikacja:
Ochrona fizyczna obiektów i mienia MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz konwój wartości pieniężnych – specyfikacja istotnych warunków zamówienia – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 2015.11.16
publikacja:
Ochrona fizyczna obiektów i mienia MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz konwój wartości pieniężnych – wzór umowy i ops przedmiotu zamówienia – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 2015.11.20
publikacja:
Ochrona fizyczna obiektów i mienia MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz konwój wartości pieniężnych – formularz oferty – pobierz dokument – doc

data publikacji: 2015.11.20
publikacja:
Ochrona fizyczna obiektów i mienia MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz konwój wartości pieniężnych – pytania i odpowiedzi z dnia 20.11.2015 – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 2015.11.23
publikacja:
Ochrona fizyczna obiektów i mienia MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz konwój wartości pieniężnych – pytania i odpowiedzi z dnia 23.11.2015 – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 2015.11.23
publikacja:
Ochrona fizyczna obiektów i mienia MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz konwój wartości pieniężnych – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 2015.11.23
publikacja:
Ochrona fizyczna obiektów i mienia MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz konwój wartości pieniężnych – zmiana siwz – zmiana terminu składania ofert – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 2015.12.09
publikacja:
Ochrona fizyczna obiektów i mienia MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz konwój wartości pieniężnych – zmiana siwz – wybór oferty –
pobierz dokument – pdf

Informacja umieszczona na stronie bip.mzso.sosnowiec.pl w zakładkach Przetargi oraz Zamówienia publiczne
 


Ogłoszenie o zamówieniu
Zakup i dostawa oleju napędowego letniego
i zimowego do Miejskiego Zakładu
Składowania Odpadów Sp. z o.o. w Sosnowcu


numer ogłoszenia: 144038 – 2015

data publikacji: 2015.06.15
publikacja:
Zakup i dostawa oleju napędowego letniego i zimowego do MZSO Sp. z o.o. w Sosnowcu – ogłoszenie o zamówieniu – pobierz dokument

data publikacji: 2015.06.15
publikacja:
Zakup i dostawa oleju napędowego letniego i zimowego do MZSO Sp. z o.o. w Sosnowcu – specyfikacja istotnych warunków zamówienia – pobierz dokument – doc

publikacja: Zakup i dostawa oleju napędowego letniego i zimowego do MZSO Sp. z o.o. w Sosnowcu – specyfikacja istotnych warunków zamówienia – pobierz dokument – pdf

publikacja: Zakup i dostawa oleju napędowego letniego i zimowego do MZSO Sp. z o.o. w Sosnowcu – zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia – pobierz dokument – pdf

Zakup i dostawa oleju napędowego letniego i zimowego do MZSO Sp. z o.o. w Sosnowcu – opis przedmiotu zamówienia – pobierz dokument – doc

Zakup i dostawa oleju napędowego letniego i zimowego do MZSO Sp. z o.o. w Sosnowcu – wzór umowy – pobierz dokument – doc

data publikacji: 2015.07.07
publikacja:
Zakup i dostawa oleju napędowego letniego i zimowego do MZSO Sp. z o.o. w Sosnowcu – wybór oferty – pobierz dokument – pdf

Informacja umieszczona na stronie bip.mzso.sosnowiec.pl w zakładkach Przetargi oraz Zamówienia publiczne


Ogłoszenie o zamówieniu
Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji
paliwa alternatywnego (rdf) z Miejskiego Zakładu
Składowania Odpadów Sp. z o.o. w Sosnowcu

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego


numer ogłoszenia: 64210 – 2015

data publikacji: 2015.03.23
publikacja:
Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (rdf) z MZSO Sp. z o.o. w Sosnowcu – ogłoszenie o zamówieniu pobierz dokument

data publikacji: 2015.03.23
publikacja:
Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (rdf) z MZSO Sp. z o.o. w Sosnowcu – specyfikacja istotnych warunków zamówienia – część I pobierz dokument – doc

publikacja: Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (rdf) z MZSO Sp. z o.o. w Sosnowcu – specyfikacja istotnych warunków zamówienia – część I pobierz dokument – pdf

publikacja: Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (rdf) z MZSO Sp. z o.o. w Sosnowcu – specyfikacja istotnych warunków zamówienia – część II pobierz dokument – docx

publikacja: Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (rdf) z MZSO Sp. z o.o. w Sosnowcu – specyfikacja istotnych warunków zamówienia – część III pobierz dokument – docx

data publikacji: 2015.03.23
publikacja:
Sprawozdanie z badania próbki komponentu do produkcji RDF – pobierz dokument

data publikacji: 2015.04.21
publikacja: Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (rdf) z MZSO Sp. z o.o. w Sosnowcu – wybór oferty – pobierz dokument

Informacja umieszczona na stronie bip.mzso.sosnowiec.pl w zakładkach Przetargi oraz Zamówienia publiczne
 

Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Osoba wprowadzająca informację:MPGO Sosnowiec
Osoba odpowiedzialna:MPGO Sosnowiec
Pierwsza publikacja:2015-02-19 13:40:48
Aktualizacja publikacji:2021-03-12 16:06:48

Historia zmian

Lp.TytułCzas
1Archiwum 20152021-02-19 13:41:25