Rozbudowa zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Etap II: Budowa instalacji podczyszczania ścieków przemysłowych powstających na terenie MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21

Opublikowano: 2019-07-19 00:00:00

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane
Nr ogłoszenia: 571504-N-2019

data publikacji: 19.07.2019
publikacja:
Rozbudowa zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Etap II: Budowa instalacji podczyszczania ścieków przemysłowych powstających na terenie MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – ogłoszenie o zamówieniu – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 19.07.2019
publikacja:
Rozbudowa zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Etap II: Budowa instalacji podczyszczania ścieków przemysłowych powstających na terenie MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – specyfikacja istotnych warunków zamówienia – pobierz dokument – doc

data publikacji: 19.07.2019
publikacja
: Rozbudowa zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Etap II: Budowa instalacji podczyszczania ścieków przemysłowych powstających na terenie MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21- specyfikacja istotnych warunków zamówienia – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 19.07.2019
publikacja:
Rozbudowa zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Etap II: Budowa instalacji podczyszczania ścieków przemysłowych powstających na terenie MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21- program funkcjonalno-użytkowy – pobierz dokument – zip

data publikacji: 19.07.2019
publikacja:
Rozbudowa zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Etap II: Budowa instalacji podczyszczania ścieków przemysłowych powstających na terenie MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – program funkcjonalno-użytkowy dla Budowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ul. Grenadierów 21 – kwatera III (D) – pobierz dokument – zip

data publikacji: 19.07.2019
publikacja:
Rozbudowa zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Etap II: Budowa instalacji podczyszczania ścieków przemysłowych powstających na terenie MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – wykaz prac i działań – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 19.07.2019
publikacja:
Rozbudowa zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Etap II: Budowa instalacji podczyszczania ścieków przemysłowych powstających na terenie MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – projekt odwodnienia kwatery D-A – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 19.07.2019
publikacja:
Rozbudowa zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Etap II: Budowa instalacji podczyszczania ścieków przemysłowych powstających na terenie MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – opinia Urzędu Górniczego – pobierz dokument – zip

data publikacji: 19.07.2019
publikacja:
Rozbudowa zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Etap II: Budowa instalacji podczyszczania ścieków przemysłowych powstających na terenie MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – opinia Wód Polskich – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 26.07.2019
publikacja
: Rozbudowa zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Etap II: Budowa instalacji podczyszczania ścieków przemysłowych powstających na terenie MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21- odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ – pobierz dokument pdf

data publikacji: 26.07.2019
publikacja
: Rozbudowa zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Etap II: Budowa instalacji podczyszczania ścieków przemysłowych powstających na terenie MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – pobierz dokument pdf

data publikacji: 02.08.2019
publikacja
: Rozbudowa zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Etap II: Budowa instalacji podczyszczania ścieków przemysłowych powstających na terenie MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21- odpowiedzi na pytania  – cześć 2 i zmiana SIWZ – pobierz dokument pdf

data publikacji: 06.08.2019
publikacja:
Rozbudowa zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Etap II: Budowa instalacji podczyszczania ścieków przemysłowych powstających na terenie MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21- odpowiedzi na pytania – cześć 3 – pobierz dokument pdf

data publikacji: 07.08.2019
publikacja:
Rozbudowa zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Etap II: Budowa instalacji podczyszczania ścieków przemysłowych powstających na terenie MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21- odpowiedzi na pytania – cześć 4 – pobierz dokument pdf

data publikacji: 09.08.2019
publikacja:
Rozbudowa zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Etap II: Budowa instalacji podczyszczania ścieków przemysłowych powstających na terenie MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21- informacja z otwarcia ofert – pobierz dokument pdf

data publikacji: 29.10.2019
publikacja:
Rozbudowa zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Etap II: Budowa instalacji podczyszczania ścieków przemysłowych powstających na terenie MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz dokument pdf

Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Osoba wprowadzająca informację:MPGO Sosnowiec
Osoba odpowiedzialna:MPGO Sosnowiec
Pierwsza publikacja:2019-07-19 00:00:00
Aktualizacja publikacji:2021-03-12 16:06:46

Historia zmian

Lp.TytułCzas
1Rozbudowa zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Etap II: Budowa instalacji podczyszczania ścieków przemysłowych powstających na terenie MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 212021-03-12 16:06:46