Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – kwatera III (D)

Opublikowano: 2019-07-19 00:00:00

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane
Nr ogłoszenia:571503-N-2019

data publikacji: 19.07.2019
publikacja:
Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – kwatera III (D) – ogłoszenie o zamówieniu – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 19.07.2019
publikacja:
Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – kwatera III (D) – specyfikacja istotnych warunków zamówienia – pobierz dokument – doc

data publikacji: 19.07.2019
publikacja:
Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – kwatera III (D) – specyfikacja istotnych warunków zamówienia – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 19.07.2019
publikacja:
Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – kwatera III (D) – program funkcjonalno użytkowy – pobierz dokument – zip

data publikacji: 19.07.2019
publikacja:
Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – kwatera III (D) – program funkcjonalno-użytkowy dla Budowy instalacji podczyszczania ścieków przemysłowych powstających na terenie MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu przy ul. Grenadierów 21 – pobierz dokument – zip

data publikacji: 19.07.2019
publikacja:
Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – kwatera III (D) – wykaz prac i działań – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 19.07.2019
publikacja:
Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – kwatera III (D) – projekt odwodnienia kwatery D-A – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 19.07.2019
publikacja:
Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – kwatera III (D) – dokumentacja geologiczna – pobierz dokument – zip

data publikacji: 19.07.2019
publikacja:
Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Etap 1: Rozbudowa
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – kwatera III (D) – opinia Urzędu Górniczego – pobierz dokument – zip

data publikacji: 19.07.2019
publikacja:
Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Etap 1: Rozbudowa
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – kwatera III (D) – Umowa Tauron – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 19.07.2019
publikacja
: Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – kwatera III (D) – Pismo do Tauronu MPGO/398/2019 – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 19.07.2019
publikacja:
Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – kwatera III (D) – Opinia Wód Polskich – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 26.07.2019
publikacja:
Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – kwatera III (D) – odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ – pobierz dokument pdf

data publikacji: 26.07.2019
publikacja:
Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – kwatera III (D) – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – pobierz dokument pdf

data publikacji: 02.08.2019
publikacja:
Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – kwatera III (D) – odpowiedzi na pytania – część 2 – pobierz dokument pdf

data publikacji: 09.08.2019
publikacja:
Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – kwatera III (D) – informacja z otwarcia ofert – pobierz dokument pdf

data publikacji: 21.08.2019
publikacja:
Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – kwatera III (D) – informacja o unieważnieniu postępowania – pobierz dokument pdf

Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Osoba wprowadzająca informację:MPGO Sosnowiec
Osoba odpowiedzialna:MPGO Sosnowiec
Pierwsza publikacja:2019-07-19 00:00:00
Aktualizacja publikacji:2021-03-12 16:06:46

Historia zmian

Lp.TytułCzas
1Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 - kwatera III (D)2021-03-12 16:06:46